Testa Swish för handel

Fyll i nedan stående formulär med dina egna värden. Koden använder satta värden i web.config filen i projektet för att göra anropet mot test eller produktions miljö.